Acer negundo

Family
Aceraceae
Life form

M

[makro-]phanerophyte
Other names
Ashleaf Maple
Eschen-Ahorn
Amerikanski javor
 
Classified as invasive in
Austria
Slovenia
Origin
North America
Sources
  • Essl F., Rabitsch W. (2002): Neobiota in Österreich. Umweltbundesamt, Wien, 432 pp.
  • Jogan N., Bačič M., Krajšek S.S. (2012): Neobiota Slovenije, končno poročilo projekta. Oddelek za biologijo BF UL, Ljubljana.