Helianthus tuberosus

Family
Asteraceae
Life form

G

geophyte
Other names
Topinambur
 
Classified as invasive in
Austria
Slovenia
Origin
North America
Sources

Walter J., Essl E., Englisch T., Kiehn M. (2005): Nophytes in Austria: Habitat preferences and ecological effects. In: Nentwig W et al. (Eds.): Biological Invasions – From Ecology to Control. Neobiota 6, 13–25.

Rozman S., Strajnar S., Fajdiga, B. (2016): Invazivne rastl.ine v kmetijski krajini. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016.