Rudbeckia laciniata

Family
Asteraceae
Life form

H

hemicryptophyte
Other names
Schlitzblättrige Sonnenhut
cutleaf
goldenglow
 
Classified as invasive in
Austria
Slovenia
Origin
North America
Sources

Essl F., Rabitsch W. (2002): Neobiota in Österreich. Umweltbundesamt, Wien, 432 pp.

Jogan N., Bačič M., Krajšek S.S. (2012): Neobiota Slovenije, končno poročilo projekta. Oddelek za biologijo BF UL, Ljubljana.